Manual pentru predarea și integrarea la clasă a egalității de gen

Manual vine în sprijinul cadrelor didactice în înțelegerea impactului pe care îl au în formarea unei societăți incluzive, precum și pentru a oferi sugestii concrete de integrare a egalității de gen la clasă. Manualul se adresează în primul rând cadrelor didactice din mediul preuniversitar, în special de la ciclul gimnazial și liceal, indiferent de specializarea acestora, oferind fundamentele teoretice și sugestii concrete de activități, metode și teme pentru a aborda egalitatea de gen la clasă. Totodată, manualul este un instrument util în formarea continuă a cadrelor didactice, adresându-se așadar și profesorilor metodiști și formatorilor.

Manualul conține

  • fundamente teoretice cu privire la egalitatea de gen
  •  analiză o programelor școlare de gimnaziu și liceu care se pretează la introducerea elementelor de egalitate de gen
  • sugestii concrete și exerciții pentru integrarea predării egalității de gen la diferite materii
  • chestionare de (auto)evaluare pentru profesori
  • recomadări pentru o abordare sensibilă la gen și intersecțională în lucrul cu elevii
  • fișe activități, exerciții cu ilustrații, scheme pentru a aborda egalitatea de gen la clasă
  • recomandări de materiale video și trimiteri către resurse suplimentare, pe care profesorii le pot folosi la clasă pentru aprofundarea noțiunilor dezbătute și învățate

Manualul pentru predarea și integrarea la clasă a egalității de gen poate fi descărcat gratuit, după completarea formularului de mai jos: