Remember to Resist. Memoria Genocidului Romilor din România

Antitiganism_ii_9 oct Antonia_de_rom_ii_10 oct_ii 2 11 oct aufarbeitungRumänienDE_Rom_ii_10 oct DB2_ii 2 11 oct BakuDe_Romklein_ii_10 oct ionBrailaDe_Rom_ii 11 octombrie kaiserDe_Rom_ii_9 oct katjaDe_Rom_ii 11 octombrie 2019 omaNinaDE_Romneu_ii_10 oct_ii 2 11 oct portugallaDe_rom_ii 11 octombrie Toma_De_Rom_ii_9 oct transnistrienSchauplatzDe_Rom_ii_9 oct Antitiganism_ii_9 oct Antonia_de_rom_ii_10 oct_ii 2 11 oct aufarbeitungRumänienDE_Rom_ii_10 oct DB2_ii 2 11 oct BakuDe_Romklein_ii_10 oct constantinBraila_de_rom_ii_10 oct DB2_ii 11 oct erinnerung_aufarbeitung_Deutschland_Deu_Rom_ii 10 oct DB2_ii 2 11 oct erinnerung_aufarbeitung_Moldau_Ulraine_De_rom ghiochel_de_rom_ii_9 oct

Discuții cu reprezentanții ANES și ANC pe tema ocupației de expert/tehnician în egalitate de șanse

În data de 21 martie 2022, Coaliția pentru Egalitate de Gen a organizat o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între femei și bărbați (ANES) și ai Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) pe tema ocupației de expert/tehnician de egalitate de șanse în România. Întâlnirea s-a desfășurat în format hibrid, concomitent la sediul ANES și online.

În deschiderea discuțiilor, Luminița Popescu, Secretar de Stat, a amintit că recomandarea de a angaja un expert/tehnician în egalitatea de șanse în instituțiile publice și în companiile private cu peste 50 de angajați este prevăzută în Legea 202/2002, care reglementează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în țara noastră. Șefa ANES și-a manifestat întreaga disponibilitate pentru îmbunătățirea standardelor ocupaționale de expert și tehnician în egalitatea de șanse care să reflecte corespunzător atribuțiile prevăzute pentru cele două ocupații introduse prin Legea nr. 178/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. Read more

Expertiza de gen încotro? Întâlnire consultativă între ONG-uri și mediul academic

La inițiativa Asociației Plural și a Societății de Analize Feministe AnA, în data de 31 ianuarie 2022 a avut loc, la sediul Intersect din București, o întâlnire consultativă având ca temă profesionalizarea expertizei în domeniul egalității de gen în România.

În România, începând din anul 2014 au fost introduse în C.O.R. – Clasificarea Ocupațiilor din România două noi ocupații care au legătură cu expertiza de gen:

  • Expert egalitate de șanse (cod 242230), pentru care este necesară deținerea de studii superioare;
  • Tehnician egalitate de șanse (cod 341207), pentru persoanele cu studii medii/liceale.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate rezultatele preliminare ale unui raport cu privire la expertiza de gen în România, care indică că cele două profesii din C.O.R. necesită revizuiri consistente pentru a fi aduse la nivelul recomandărilor europene și internaționale. Standardele ocupaționale pentru cele două ocupații sunt axate mai ales pe situații de criză și violență și nu pe egalitatea de șanse în ansamblul ei și lasă descoperite multiple forme de inegalități de șanse bazate pe dizabilitate, etnie, clasă, religie, orientare sexuală, tematici deosebit de complexe la rândul lor.

Read more

Recunoașterea ocupației de expert/ă de gen în România

România are nevoie de mai mult de 100 ani pentru eliminarea inegalităților dintre femei și bărbați și chiar a înregistrat un regres (1) în acest domeniu. Decalajele de gen se înregistrează cu precădere în ceea ce privește participarea femeilor la viața politică și accesul la oportunitățile economice. În acest context, avem nevoie urgent de specialiști în integrarea egalității de gen în activitatea instituțiilor de stat și în companiile private. Inclusiv recomandările Uniunii Europene subliniază necesitatea integrării genului în toate politicile publice (gender mainstreaming), fapt ce necesită expertiză de specialitate în domeniu.

 

Read more