Discuții cu reprezentanții ANES și ANC pe tema ocupației de expert/tehnician în egalitate de șanse

În data de 21 martie 2022, Coaliția pentru Egalitate de Gen a organizat o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între femei și bărbați (ANES) și ai Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) pe tema ocupației de expert/tehnician de egalitate de șanse în România. Întâlnirea s-a desfășurat în format hibrid, concomitent la sediul ANES și online.

În deschiderea discuțiilor, Luminița Popescu, Secretar de Stat, a amintit că recomandarea de a angaja un expert/tehnician în egalitatea de șanse în instituțiile publice și în companiile private cu peste 50 de angajați este prevăzută în Legea 202/2002, care reglementează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în țara noastră. Șefa ANES și-a manifestat întreaga disponibilitate pentru îmbunătățirea standardelor ocupaționale de expert și tehnician în egalitatea de șanse care să reflecte corespunzător atribuțiile prevăzute pentru cele două ocupații introduse prin Legea nr. 178/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

Pentru o privire de ansamblu asupra situației actuale, Irina Ilisei (Asociația Plural) a prezentat audienței rezultatele cercetării privind recunoașterea expertizei de gen din România realizate în cadrul proiectului EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație, subliniind faptul că ocupațiile de expert în egalitate de șanse (studii superioare) și tehnician în egalitate de șanse (studii medii) au fost introduse în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) în anul 2014 și în prezent este nevoie de o actualizare a conținutului acestor standarde pentru a fi în acord cu legislația națională și cu recomandările existente la nivel european.

Reprezentanta Plural a explicat că expertiza în egalitate de gen se obține – în grade și formate diferite – prin absolvirea celor 2 programe de master de profil din cadrul SNSPA și Universitatea București, cursuri în domeniu în cadrul unor programe de licență sau masterate, sau prin cursuri de formare profesională oferite de furnizorii acreditați și, nu în ultimul rând, prin experiența profesională practică dobândită în activități în domeniu, de exemplu în proiectele organizațiilor neguvernamentale.

În mod formal însă, sunt recunoscute numai studiile universitare care și-au înscris calificarea în RNCIS (Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior) și cursurile oferite de furnizorii acreditați.

Pentru angajații din învățământul preuniversitar există posibilitatea de a urma cursuri de formare la Casele Corpului Didactic (CCD), însă, în practică, așa cum a arătat Georgiana Lincan (Asociația E-Romnja), însă din 26 de CCD-uri care au răspuns uneii consultărite în baza legii accesului la informații de interes public, 24 nu oferă niciun curs de egalitate de șanse și alte două acoperă doar tangențial tematica egalității de gen.

Procedura pentru introducerea unor standarde ocupaționale noi în COR și actualizarea celor existente a fost simplificată recent printr-un ordin comun al Ministerului Muncii și Ministerului Educației, după cum a informat în cadrul discuțiilor președintele ANC Tiberiu-Gabriel Dobrescu. Simplificarea se aplică ocupațiilor care sunt prevăzute de EPSCO – Clasificarea UE a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor. Prin respectivul Ordin comun s-a introdus o reglementare nouă conform căreia standardele ocupaționale se revizuiesc la 5 ani, iar după 10 ani se arhivează. În prezent, mai bine de 90% din standardele ocupaționale din COR au o vechime mai mare de 10 ani, necesitând o revizuire, a mai menționat președintele ANC.

Un alt subiect al discuției l-a reprezentat rolul universităților în recunoașterea expertizei de gen. Prof. univ. Ionela Băluță, de la Universitatea București, a explicat în intervenția online că universităților le revine sarcina de a bifa în RNCIS  (Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior) calificările care se obțin în urma absolvirii programelor de studii de licență și de master. Este necesar ca în suplimentul de diplomă să se regăsească calificările obținute în acord cu COR, pentru a o mai bună integrare pe piața muncii a absolvenților de studii superioare.

Universitățile au posibilitatea, atunci când există o cerere pe piața muncii de experți într-un anumit domeniu, de a organiza cursuri post-universitare pentru calificările respective, ceea ce este o modalitate simplificată și mai accesibilă de a forma experți decât organizarea unor programe masterale.

La finalul întâlnirii, reprezentantele organizațiilor neguvernamentale și ale mediului academic și-au manifestat aprecierea pentru deschiderea la dialog din partea celor două instituții publice, urmând a analiza în perioada următoare pașii concreți pentru revizuirea standardelor ocupaționale și consolidarea rolului universităților în recunoașterea formării în egalitatea de șanse și de gen pe piața muncii.


Evenimentul face parte din proiectul „EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație”, derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în parteneriat cu Asociația Front, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația PLURAL și Asociația SEXUL vs BARZA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!