Expertiza de gen încotro? Întâlnire consultativă între ONG-uri și mediul academic

La inițiativa Asociației Plural și a Societății de Analize Feministe AnA, în data de 31 ianuarie 2022 a avut loc, la sediul Intersect din București, o întâlnire consultativă având ca temă profesionalizarea expertizei în domeniul egalității de gen în România.

În România, începând din anul 2014 au fost introduse în C.O.R. – Clasificarea Ocupațiilor din România două noi ocupații care au legătură cu expertiza de gen:

  • Expert egalitate de șanse (cod 242230), pentru care este necesară deținerea de studii superioare;
  • Tehnician egalitate de șanse (cod 341207), pentru persoanele cu studii medii/liceale.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate rezultatele preliminare ale unui raport cu privire la expertiza de gen în România, care indică că cele două profesii din C.O.R. necesită revizuiri consistente pentru a fi aduse la nivelul recomandărilor europene și internaționale. Standardele ocupaționale pentru cele două ocupații sunt axate mai ales pe situații de criză și violență și nu pe egalitatea de șanse în ansamblul ei și lasă descoperite multiple forme de inegalități de șanse bazate pe dizabilitate, etnie, clasă, religie, orientare sexuală, tematici deosebit de complexe la rândul lor.

Read more

Recunoașterea ocupației de expert/ă de gen în România

România are nevoie de mai mult de 100 ani pentru eliminarea inegalităților dintre femei și bărbați și chiar a înregistrat un regres (1) în acest domeniu. Decalajele de gen se înregistrează cu precădere în ceea ce privește participarea femeilor la viața politică și accesul la oportunitățile economice. În acest context, avem nevoie urgent de specialiști în integrarea egalității de gen în activitatea instituțiilor de stat și în companiile private. Inclusiv recomandările Uniunii Europene subliniază necesitatea integrării genului în toate politicile publice (gender mainstreaming), fapt ce necesită expertiză de specialitate în domeniu.

 

Read more