Cum poate fi integrată egalitatea de gen la clasă? Provocări pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

92% dintre tinerii români doresc să discute despre egalitatea de gen la școală, arată o cercetare UNICEF din 20201.  Ei ar dori să primească informații despre situațiile de discriminare și hărțuire și să afle mai multe despre sănătate și corpul uman.

Pentru a face față provocărilor în includerea egalității de gen la clasă, pe parcursul lunii mai 2022 au fost organizate la Cluj și București, două sesiuni de formare pentru cadre didactice și personal de suport (consilieri școlari, psihologi) din învățământul preuniversitar. Participantele au fost din toate zonele țării, fiind reprezentate peste 12 județe, de la instituții de învățământ atât din mediul rural cât și urban.

Sesiunile de formare au fost susținute de Alexandra Columban, de la Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO) și Irina Ilisei de la Asociația Plural, în cadrul proiectului „EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație”.

Sesiunile de formare au cuprins noțiuni generale despre diverse tipuri de discriminare, legislație și instituții anti-discriminare din România, precum și informații succinte din istoria mișcării pentru drepturile femeilor, la nivel global și în România (drepturi civile, drept de vot) alături de statistici privind situația actuală a femeilor.

De asemenea, au inclus și o analiză a programei școlare din perspectivă de gen, pornind de la analiza particulară a mai multor discipline (limbă și literatură română, istorie, psihologie, filosofie etc.).

Programa la gimnaziu și liceu, în cea mai mare măsură, nu abordează explicit dimensiunea de gen sau elemente de egalitate de gen. O excepție o reprezintă „Consilierea și dezvoltarea personală”, respectiv „Consiliere și orientare”. Toate disciplinele predate sunt, însă, ofertante din prisma posibilității introducerii unei abordări sensibile la gen.

„Ceea ce a reieșit [în urma analizei programelor] este absența sistematică a abordării egalității de gen în învățământul preuniversitar. La Limba și Literatura Română, programa școlară la toate cele douăsprezece clase nu conține elemente explicite de egalitate de gen. În plus, sugestiile de autori și texte din programă dezavantajează vădit femeile: de pildă, din cei 168 de scriitori și scriitoare menționați în programa de liceu, doar 16 sunt femei, cu alte cuvinte sub 10% din autorii recomandați sunt femei. La Istorie, situația este doar cu puțin mai bună: programa de clasa a VII-a prevede două studii de caz ce abordează experiența femeilor în istorie: „Femeia în viața publică” și „Viața pe front și în frontul de acasă”. […] de regulă, abordarea egalității de gen la clasă și reprezentarea echilibrată a femeilor (scriitoare, personalități istorice, culturale, ale sportului ș.a.m.d.) devine o alegere personală a profesorilor cu afinitate pentru această temă, care operează „acrobații” prin programă și manuale pentru a atinge acest subiect, și nu o cerință sau obligativitate pe parcursul anilor de școală.” 2

 

Pe lângă partea teoretică, cadrele didactice au avut ocazia să discute despre cum pot contribui la promovarea egalității de gen în activitatea lor educațională, atât în ceea ce privește alegerea materialelor didactice și maniera de predare dar și prin alegerea sensibilă la gen a activităților extra-curriculare.

Un alt obiectiv al acestor sesiuni a fost testarea de către cadre didactice a manualului pentru predarea egalității de gen în preuniversitar, care urmează a fi lansat de Coaliția pentru Egalitate de Gen în luna septembrie. Participantele au avut ocazia să parcurgă o serie de exerciții practice pentru abordarea egalității de gen la clasă și să ofere feedback pe fișele de lucru din manual, fișe care pot fi aplicate la clasă . De asemenea, au primit și   materiale audio-video precum și recomandări de resurse educaționale care să le ajute să aprofundeze tematica.

_

Proiectul „EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație” este derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în parteneriat cu Asociația Front, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația PLURAL și Asociația SEXUL vs BARZA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

___

1 UNICEF, Sondaj U-Report despre egalitatea de șanse între fete și băieți, 2020.

2  Columban, A., în Centrul de Resurse Juridice, coord. Cezara David, Nediscriminarea în educație. O analiză a situației actuale din perspectiva nediscriminării în mai multe sectoare ale sistemului educațional românesc, ian. 2020.