Recunoașterea ocupației de expert/ă de gen în România

România are nevoie de mai mult de 100 ani pentru eliminarea inegalităților dintre femei și bărbați și chiar a înregistrat un regres (1) în acest domeniu. Decalajele de gen se înregistrează cu precădere în ceea ce privește participarea femeilor la viața politică și accesul la oportunitățile economice. În acest context, avem nevoie urgent de specialiști în integrarea egalității de gen în activitatea instituțiilor de stat și în companiile private. Inclusiv recomandările Uniunii Europene subliniază necesitatea integrării genului în toate politicile publice (gender mainstreaming), fapt ce necesită expertiză de specialitate în domeniu.

 

Cu toate acestea, instituționalizarea și profesionalizarea expertizei din domeniul egalității de gen în România este neclară și se realizează mai degrabă fragmentat. Aspectul cel mai flagrant: în clasificarea ocupațiilor din România nu există un standard pentru expertiza de gen. Standardul ocupațional de expert în egalitate de șanse, singurul cel mai apropiat tematic, este formulat într-un mod general, focusat pe cazuri de violență și ne-adecvat în ceea ce privește complexitatea și specificitatea expertizei în egalitatea de gen.

Pentru a răspunde nevoii de a asigura expertiză de gen care să genereze schimbări semnificative în combaterea inegalităților, Asocia’ia PLURAL alături de echipa proiectului EGALIS a demarat un proces de cercetare și analiză a situației existente privind formarea și recunoașterea expertizei de gen, urmând să inițieze un demers integrat care să faciliteze o profesionalizare substanțială a expertizei în domeniu.

Într-o primă etapă a proiectului, am colectat informații de la entitățile private și publice relevante care au activități în domeniul formării experților în egalitate de șanse, a tehnicienilor în egalitate de șanse sau a altor calificări și de la instituții academice care oferă studii masterale în domeniu. Acestora le vom adăuga exemple de bune practici existente la nivel internațional și cadrul legislativ existent, pentru a realiza un raport de analiză comprehensiv privind recunoașterea expertizei de gen în România.

În o a doua etapă a acestei activități, vom iniția demersuri de recunoaștere formală a expertizei de gen prin organizarea unui grup de lucru care va avea ca scop identificarea modalităților de revizuire a standardelor ocupaționale în vederea recunoașterii expertizei în domeniul egalității de gen dobândite prin studii de gen și experiență de lucru în domeniu.

În urma acestor eforturi și într-o manieră consultativă, vom realiza o propunere consolidată de profesionalizare integrată a expertizei în domeniul egalității de gen.

___

(1) Forumul Economic Internațional, Global Gender Gap Report, 2021


Activitatea face parte din proiectul „EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație”, derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în parteneriat cu Asociația FrontSocietatea Cultural Științifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația PLURAL și Asociația SEXUL vs BARZA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!